SQ Business Center - rozpoczęto montaż szklanej fasady