Projekt wnętrza hotelu to praca na wielu płaszczyznach - rozmowa z Ewą Wereszczyńską