Grochowska 1 od Grupy Antczak z pozwoleniem na budowę